Mijn favorieten

WOZ taxaties

WOZ aanslag is binnen en u twijfelt aan de waarde?
 

Een reden voor veel mensen om een hoge WOZ- waarde schouderophalend te accepteren is dat een verlaging van € 20.000,-- niet veel meer dan € 150,-- aan belastinggeld scheelt.

De WOZ waarde wordt echter steeds meer gebruikt als basis voor meedere belastingen. De waarde werkt al door in 4 belastingen:
  • 1 de gemeentelijke onroerende zaak belasting , OZB 
  • 2 het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting,
  • 3 de waterschapsbelasting
  • 4 de vermogensrendementsheffing bij een tweede huis      
  • Bovendien bepaalt de WOZ de hoogte van de erfbelasting.
Eigenaren van woningen boven de 1 miljoen euro gaan de macht van de WOZ-waarde al merken aan de hoogte van hun eigenwoningforfait. Over het bedrag boven de miljoen euro moeten ze 0,8 % voor hun forfait 'betalen'. Het percentage van goedkopere huizen ligt met 0,55 % veel lager. Het eigenwoningforfait wordt afgetrokken van de aftrekbare hyptoheekrente.

Het is dus van groot belang om kritisch naar uw aanslag te kijken. Nu de prijzen sterk onder druk staan kunt u geld besparen door ons te bellen.
 
 

WOZ taxatie aanvragen?


Efbelasting +WOZ

  • Klik hier voor informatie erfbelasting in combinatie met de WOZ