Mijn favorieten

De Erfbelasting

De Erfbelasting + WOZ

 Indien u een erfgenaam bent en een erfenis ontvangt, bent u in de meeste gevallen erfbelasting (voorheen successierecht) verschuldigd.

Indien één of meerdere woningen onderdeel uitmaken van de erfenis/ boedel, betaalt u erfbelasting over de waarde van deze woning(en).

Voor deze waarde wordt dan de WOZ-waarde genomen. Het belang van een juiste WOZ-waarde is in zo’n situatie dan ook zeer groot.
 
De hoogte van de feitelijk te betalen erfbelasting wordt bepaald aan de hand van uw relatie tot de overledene, de zogenaamde erflater. Zo wordt er onder andere gekeken naar het feit of u wel of geen familie van de overledene bent, wordt er gekeken naar de waarde van de erfenis die u ontvangt en wordt er tevens gekeken naar de eventuele (gedeeltelijke) vrijstellingen.

Hoe groot het belang is van de juiste WOZ waarde wordt al snel duidelijk als u een blik werpt op onderstaande tarieven 

 

Belaste erfenis Tariefgroep 1:
Partner, (Pleeg)kinderen
Tariefgroep 1a:
Kleinkinderen en verdere afstammelingen
Tariefgroep 2:
Overige erfgenamen
€ 0,- tot € 118.708,- 10% 18% 30%
€ 118.708,- en meer 20% 36% 40%


Zoals u ziet is de besparing al snel enkele duizenden tot zelfs tienduizenden euro's;
Hagedoorn Makelaars treedt dan ook op voor die erfgenamen die geen onnodige belasting wilen betalen.


Wanneer u voor uw situatie een advies wilt  neem dan gewoon even contact met ons op. Dat kan via de mail of via de telefoon.


 

 

 

Voorbeeld besparing
 

Enkele getalvoorbeelden:
de WOZ gemeente       € 500.000,--
de WOZ na bezwaar     € 450.000,--besparing erfbelasting
bij 1e groep: ca. € 10.000,--
besparing erfbelasting
bij 2e groep: ca. € 18.000,--
 
Voorbeeld 2:
de WOZ gemeente       € 350.000,--
de WOZ na bezwaar     € 325.000,--        
besparing erfbelasting
bij 1e groep: ca. € 5 000,--
besparing erfbelasting
bij 2e groep: ca. € 9.000,--

 

NWWI Taxatie aanvragen